Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem mezi zákazníkem a  společností Belarto Česká republika s.r.o., oficiálním licenčním partnerem UNICEF (dále jen “licenční partner UNICEF”). Zákazník je povinen UNICEF nebo licenčnímu ​​partnerovi UNICEF uhradit případné škody vzniklé v důsledku zneužití webových stránek (například, ale ne výhradně, při nezákoném zadání dat třetích stran). Potvrzením objednávky zákazník prohlašuje,  že všechny uvedené údaje  jsou pravdivé.

Objednání a uzavření smlouvy

Prezentace blahopřání v e-shopu i katalogu má jen informativní charakter a nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se na vztah licenčního partnera UNICEF a zákazníka nepoužije). Přijetí objednávky zákazníka potvrdí licenční partner UNICEF zákazníkovi e-mailem. V případě objednávek s dotiskem bude mít zákazník možnost znovu zkontrolovat náhled zboží s potiskem a provést korekturu. Pokud si zákazník objedná zboží přes webové stránky,  automaticky  se vytvoří uživatelský účet, do kterého bude mít klient umožněn přístup a uvidí všechny své objednávky. Minimální množství  pro objednání jednotlivých blahopřání je 25 ks.

Právo odstoupit od smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží. V případě objednávky blahopřání s vlastním textem (nebo logem), není možno od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Tím není dotčeno právo zákazníka odstoupit od smlouvy z důvodu vad zboží, které představují podstatné porušení smlouvy.

Odstoupení musí být písemné, musí obsahovat projev vůle zákazníka odstoupit od smlouvy o konkrétní dodávce a musí být doručeno na adresu sídla licenčního partnera UNICEF.

V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen na své náklady vrátit zboží licenčnímu partneru UNICEF.

Doprava a dodání zásilky

Objednané zboží bude doručováno pouze v České republice prostřednictvím České pošty.

• Dodací lhůta pro blahopřání bez dotisku je obvykle max. čtyři  pracovní dny.

• Pro blahopřání s dotiskem je dodací lhůta přibližně 4-6 pracovních dnů od odsouhlasení korektur dotisku. Tato lhůta může být výjimečně  i delší, na což bude zákazník upozorněn. Maximální dodací lhůta je 30 dnů.

Ceny

Zákazník je povinen uhradit cenu uvedenou v objednáce nebo odsouhlasenou emailem. Obálka je v ceně blahopřání. Cena balného a poštovného je Kč 95,-.

Platební podmínky

Platba za zboží je možná bankovním převodem, platební kartou při objednání on-line nebo při převzetí  zboží u způsobu dodání na dobírku.  Při platbě bankovním převodem je doba splatnosti 14 dnů.  Při platbě uvádějte prosím své zákaznické číslo.

Reklamace

V případě vady dodaného zboží je zákazník oprávněn požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to výměnou vadného zboží; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Zákazník je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží e-mailem na adrese: info@unicefcards.cz.

Autorská práva

Licenční partner UNICEF respektuje autorská práva všech zúčastněných stran. Reprodukce, další použití (např. jako elektronické blahopřání), nebo úprava motivů jakýmkoliv způsobem bez souhlasu vlastníka autorských práv (UNICEF PFP Ženeva, licenční partner UNICEF) nejsou povoleny. To platí i pro používání obrázků a motivů, které jsou na internetu.

Jak si můžete objednat:

Přání bez dotisku objednávejte on-line prostřednictvím internetových stránek www.unicefcards.cz. Přání s dotiskem objednávejte e-mailem: info@unicefcards.cz

Postup při objednání:

• Vyberte si blahopřání z naší nabídky

• Minimální  počet pro objednání jednotlivých blahopřání je 25 ks od jednoho designu

• Pokud požadujete dotisk, vyberte si text, druh písma a barvu na stránkách www.unicefcards.cz nebo dopište vlastní text a pošlete to našemu zákaznickému servisu na adresu: info@unicefcards.cz

• Na dotisk textu nebo loga mohou být použita pouze jednotlivá blahopřání z katalogu "Kolekce blahopřání a dárků UNICEF 2015". E-mailem  obdržíte náhled objednávky ke schválení. Během 4-6 dnů po jejím odsouhlasení obdržíte objednané zboží.

 • Faktura bude přiložena v balíčku se zbožím.